Službena stranica KO SDA SBK

Izvršni odbor KO SDA Srednjobosanskog kantona

Izvršni odbor KO SDA Srednjobosanskog kantona

Asim Mekić – predsjednik – Busovača

Tahir Lendo – potpredsjednik – Travnik

Edin Hozan – potpredsjednik – Jajce

Salkan Merdžanić – sekretar – Fojnica

Elvedin Mušanović – predsjednik Kluba SDA SBK – Kiseljak

Halima Crnica – predsjednica organizacije Žene SDA SBK – Gornji Vakuf

Kenan Mujkić – predsjednik organizacije Asocijacija mladih SDA SBK – Vitez

Mirsad Granov – Travnik

Amela Hadžijusufović – Travnik

Alisa Islamović-Hrnjić – Travnik

Mirsad Peco – Travnik

Kadir Selman – Travnik

Melika Mahmutbegović – Bugojno

Nedžad Jusić – Bugojno

Amir Šečibović – Bugojno

Nisvet Hrnjić – Jajce

Senad Mašetić – Gornji Vakuf

Jasminko Ratkušić – Donji Vakuf

Sabahudin Klisura – Fojnica

Refik Lendo – Novi Travnik

Selver Zukić – Novi Travnik

Muharem Grabus – Vitez

Advan Akeljić – Vitez

Mirsad Beganović – Kreševo

Asmer Japaur – Kiseljak